Andere seksuele problemen

Wat is seksverslaving?

Hiervan bestaat tot nu toe nog geen wetenschappelijke definitie maar seksverslaving is een zich herhalend gedragspatroon waarin de omgang met seks tot negatieve gevolgen leidt,
zonder dat betrokkene dit kan corrigeren terwijl hij dat wel zou willen.
Het gedrag geeft misschien wel spanning maar levert uiteindelijk weinig plezier en bevrediging op. De bevrediging is van korte duur. Als het om een seksverslaving gaat moeten de kosten zwaarder wegen dan wat het oplevert, zodat iemand echt last heeft van zijn gedrag.
Ik spreek hier in Hij- vorm omdat in deze praktijk hoofdzakelijk mannen zich melden met deze klacht.

Herkennen van een seksverslaving:

 • Ik heb steeds meer behoefte aan seks.
 • Ik heb steeds meer behoefte aan extremere vormen van seks.
 • Het seksuele gedrag legt teveel beslag op mijn tijd.
 • Ik verwaarloos belangrijke taken en verantwoordelijkheden, denk hierbij aan gezin,werk en vrienden
 • Ondanks de negatieve gevolgen kan ik er niet mee stoppen.
 • Over het patroon van mijn seksuele gedrag heb ik geen controle.
 • Mijn seksuele gedrag functioneert als een “short drug”, een overlevingsmiddel om even nergens aan te
  hoeven denken en te voelen.
 • Ik probeer steeds mijn seksuele gedrag te beperken of te stoppen.
 • Het seksueel gedrag brengt risico’s met zich mee.
 • Ik leid een dubbelleven
 • Ik lieg veel

.

Zelfbeeld
Bewustwording/ Introspectie