Oorzaken

Seksuele problemen kunnen door verschillende oorzaken ontstaan.

 

De belangrijkste oorzaken zijn angsten en remmingen:

 

Angst en verlegenheid kunnen mensen belemmeren om plezier te beleven aan seks.
Remmingen en angsten kunnen het gevolg zijn van bepaalde ervaringen in de jeugd, bijvoorbeeld doordat er thuis nooit over seks werd gesproken of dat er negatieve boodschappen aan de kinderen over seks werden doorgegeven.

Negatieve seksuele ervaringen in het verleden kunnen ook angst en remmingen veroorzaken.

Angst voor een seksueel overdraagbare aandoening, of angst om zwanger te worden kunnen ook een rol spelen.

Verder kunnen schaamte voor het eigen lichaam, en negatieve gedachten tijdens het vrijen remmingen veroorzaken en tenslotte tot seksuele problemen leiden.

 

Onvoldoende of onjuiste kennis over seksualiteit

 

De meeste mensen halen hun informatie over seksualiteit uit de media. Deze informatie is niet altijd juist of  wordt door veel mensen anders geïnterpreteerd. Mensen zijn vaak niet op de hoogte van de anatomie ( = bouw) en fysiologie ( = het functioneren) van de geslachtsorganen.
Niet iedereen weet bijvoorbeeld dat de meeste vrouwen geen orgasme krijgen door alleen gemeenschap te hebben. Ook weet niet iedereen de clitoris te vinden enz.
Ook door onjuiste kennis kunnen problemen ontstaan.

Gebrek aan vaardigheden:

Niemand is van nature een expert op het gebied van seks. Al doende leert men. Helaas komt nog maar al te vaak voor dat er niet of nauwelijks over seks gesproken wordt met de partner waardoor een seksueel probleem in stand gehouden wordt.

Lichamelijke problemen:

Ziekten, handicaps en medicijnen kunnen een grote invloed hebben op het seksueel funktioneren en de beleving ervan.De behoefte aan seks kan in een periode van ziekte en behandeling minder zijn, maar bij vlagen juist ook heel sterk. Aangezien het dan echter vaak moeilijk is om hieraan tegemoet te komen , kunnen de spanningen en frustraties extra hoog oplopen.

Veel artsen besteden weinig of geen aandacht aan de gevolgen van bepaalde ziekten of handicaps voor de seksualiteit. Uw eigen inbreng hierin is daarom van groot belang. Niet iedereen durft tenslotte vragen over seksualiteit te stellen bij de arts.

Relatieproblemen:

Vaak gaat het met de seks niet lekker als er spanningen in de relatie zijn. Als de communicatie op andere gebieden slecht is, heeft dat ook invloed op het seksuele contact. Ten aanzien van de seksuele relatie klagen mannen nogal eens over de passiviteit van hun vrouw terwijl vrouwen klagen over het “daad”gerichte van de man.
Vrouwen kunnen vaak meer van seks genieten wanneer er op andere gebieden van de relatie voldoende steun en affectie ervaren wordt, terwijl veel mannen juist meer steun en liefde kunnen geven als de seks als goed ervaren wordt.

Normen:

Seksuele problemen kunnen ook ontstaan doordat mensen menen aan een bepaalde norm te moeten voldoen. Bijvoorbeeld : je hoort tegelijk met je partner klaar te komen of je hoort gemiddeld twee keer per week te vrijen enz.
Normen kunnen aanleiding zijn tot remmingen of irreële verwachtingen, die weer tot problemen kunnen leiden.

Maatschappelijke factoren:

Zorgen die het gevolg zijn van problemen op het werk, bijvoorbeeld dreigend ontslag of financiële zorgen kunnen iemand de zin in seks ontnemen. Ook krappe, gehorige huisvesting of inwoning bij andere mensen kunnen problemen op seksueel gebied veroorzaken.

Zingevingsproblemen:

Zingevingsproblemen komen nu veel vaker voor dan vroeger. Bijvoorbeeld als iemand twijfelt over de zin van het bestaan kan er ook twijfel bestaan over de zin van seks, dit kan dan weer leiden tot geen zin in seks.
Veel mensen ervaren minder behoefte aan seks als ze met een wezenlijke vernieuwing in hun leven bezig zijn.

 

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben kunt u mij bellen op 0344- 62 69 61 van maandag tot en met vrijdag dagen tussen 12:30 tot 13:00 of u kunt mailen naar schoones@seksuologie.nl.

 

Afspraak met Henriette Schoones maken?

Als u eventueel een afspraak met mij wilt maken, kunt u hier terecht.

  Problemen