0344 - 626 961

Behandeling en begeleiding

Ieder behandel- of begeleidingstraject is vanzelfsprekend maatwerk. Veel cliënten kiezen voor mijn praktijk omdat ik als seksuoloog en relatietherapeut een probleem vanuit een breder perspectief benader.

Soms melden stellen zich aan met een hulpvraag op seksueel gebied en dan blijkt de oorzaak van het probleem een relatieprobleem te zijn. Of andersom.

Als er spanningen en afstand in een relatie worden ervaren en jullie meer samenleven als huisgenoten dan partners, dan is er meestal ook weinig of geen sprake meer van een seksuele relatie. En wanneer de seksuele relatie frustrerend is, kan de relatie afstandelijker worden.

Factoren beïnvloeden elkaar

Samen benaderen wij jouw vraagstuk vanuit het bio-psychosociale model: we besteden aandacht aan zowel lichamelijke, psychologische als sociale factoren. Deze factoren kunnen elkaar wederzijds beïnvloeden.

Begeleiding bij relatieproblemen

Relatietherapie kan uitkomst bieden voor alle spanningen die in jullie relatie zijn ontstaan. Jullie beiden bepalen zelf het doel van de therapie. Relatietherapie is geschikt voor elk (echt)paar. Ongeacht de duur van je relatie of onderlinge problemen. Je motivatie is belangrijk om het traject te laten slagen.

Ik help je om je vastgeroeste negatieve patroon beter te leren herkennen en te begrijpen. Samen werken wij aan het verminderen of oplossen van de problemen.
Je hoeft geen slechte relatie te hebben om baat te hebben bij professionele hulp. Relatietherapie kan ook een middel zijn om je relatie te verdiepen en te verrijken.

Vragenlijst

We maken gebruik van een vragenlijst om de probleemgebieden te inventariseren. Partners vullen deze vragenlijst thuis in. Vervolgens wordt in een gesprek duidelijk hoe je op dat moment de relatie beleeft en waar de problemen liggen. Je krijgt een advies op maat, met een indicatie voor de behandelduur.

Relatiewerkplan

We stellen samen een relatiewerkplan op. Hierin staan wensen, doelen en verwachtingen van beide partners. Tijdens de gesprekken krijgen jullie op maat gemaakte opdrachten, die je thuis kunt uitvoeren en die onderdeel uitmaken van het traject.

Goed afscheid nemen als partners

Valt toch het besluit om uit elkaar te gaan? Een goed afscheid is erg belangrijk voor de toekomst. Met name als er kinderen bij betrokken zijn. Wij bespreken de belemmeringen of ‘beren op de weg’ die ieder hierbij ervaart en we zoeken naar oplossingen.

Duur van begeleidingstraject

De duur van het traject varieert van 5 tot 15 gesprekken. De duur hangt af van de problemen, gestelde doelen en de hoeveel tijd je zelf investeert in de opdrachten.
We spreken doorgaans tweewekelijks af voor een gesprek van 90 minuten. Dat is een dubbel consult. Gaandeweg bouwen we de frequentie en tijdsduur af naar een enkel consult.

Behandeling bij seksuele problemen

Behandelplan

Na 1 of 2 oriënterende gesprekken stellen we in overleg met jou en mogelijk je partner een behandelplan op. Dan volgen gesprekken en eventueel oefeningen die je thuis kunt doen.

Ieder seksueel probleem heeft een eigen plan van aanpak. Ga hiervoor naar seksuele problemen en selecteer het probleem waar het om gaat om het behandelplan te lezen.

Behandelduur

De trajectduur kan variëren van 2 tot 15 gesprekken, afhankelijk van de problematiek. Een gesprek duurt 45 minuten tot 1 uur.

Tips

  • Je kunt ook 1 adviesgesprek aanvragen. Een begeleidingstraject is niet altijd nodig.
  • In overleg kunnen we ook beeldbellen! Niet alle problemen zijn geschikt voor beeldbellen.

© 2020 Henriette Schoones