0344 - 626 961

Aseksualiteit

Wat is aseksualiteit en hoe kan je het behandelen?

Aseksualiteit, wat is dat?

Het gaat bij aseksualiteit om het totaal ontbreken van gevoeligheid voor seksuele prikkels. Helaas geeft de wetenschap geen eenduidige definitie van aseksualiteit. Binnen de seksuologie en in het diagnostisch psychiatrisch handboek de DSM-5 wordt het niet als stoornis erkend. Op basis van de huidige kennis is aseksualiteit een geaardheid. Iemand kiest er niet bewust voor om aseksueel te zijn.

Mensen die zichzelf als aseksueel beschouwen kunnen zich wel aangetrokken voelen tot een persoon, maar zij vertalen dat niet in lust. De erotische chemie mist. Er kan sprake zijn van een lichamelijk oorzaak.

Sociale gevolgen

Aseksualiteit wordt vaak pas een probleem in een relatie, of wanneer iemand graag een relatie willen hebben. Meestal krijgt de partner er last van. Op aseksualiteit rust een taboe. Mensen voelen zich vaak niet begrepen en krijgen nogal eens afwijzende reacties.

Kenmerken aseksualiteit

 • Afwezigheid van seksueel gedrag
 • Afwezigheid van seksuele aantrekking: men voelt zich niet tot vrouwen én niet tot mannen aangetrokken
 • Geen seksueel verlangen
 • Zelfidentificatie: iemand noemt zichzelf aseksueel
 • Afwezigheid van seksuele fantasieën
 • Geen seksuele respons op het zien van erotische beelden
 • Geen behoefte aan soloseks

Behandeling aseksualiteit

Mijn ervaring vanuit de praktijk is, dat aseksuele cliënten wel degelijk intimiteit kunnen ervaren, zolang deze maar niet seksueel getint is. Intimiteit in de breedste zin van het woord is een thema dat wij bij de behandeling samen met de partner gaan onderzoeken.

Iemand die aseksueel is, kan dus wel degelijk een intieme relatie hebben. Hij of zij kan onderzoeken wat op seksueel gebied eventueel wel kan, ook al beleef die persoon er zelf weinig aan. Het moet in een relatie alleen niet over de eigen grenzen gaan.

Intimiteit

Er zijn veel vormen van intimiteit! Kijk samen met je partner welke vormen belangrijk zijn, en wat je wél bij elkaar kunt vinden. Zoals:

 • emotionele intimiteit, alle gevoelens delen
 • sociale intimiteit: samen dingen doen
 • lichamelijke intimiteit: knuffelen, strelen zonder seksuele handelingen
 • intellectuele intimiteit: het delen van idealen, gedachten en opvattingen
 • spirituele intimiteit
© 2020 Henriette Schoones