0344 - 626 961

Geen zin in seks / verschil in zin in seks tussen partners

Geen zin hebben in seks met je partner kan een knelpunt in de relatie vormen. Soms kan iemand wel zin hebben in ‘seks’ met zichzelf, maar niet met de partner. Het probleem komt vaker voor dan je zou denken.

Gooi mythes overboord

Zowel vrouwen als mannen kunnen ervaren dat zij geen zin hebben in seks. De gedachte dat het hier vooral om vrouwen gaat, verwijs ik graag naar het land der fabelen. Hetzelfde doe ik graag met mythen zoals ‘zin in seks moet spontaan komen’ of ‘je hoort drie keer per week seks te hebben’. Gooi deze mythes overboord.

Wanneer één van de partners geen zin heeft in seks op momenten dat de ander daar wel naar verlangt, kan dit voor één van hen of voor beiden erg vervelend zijn.

Zoals de één meer behoefte heeft aan eten of slapen, zo verschilt de behoefte aan seks van persoon tot persoon. Er bestaat niet zoiets als een ‘normale behoefte’. Het gaat erom dat de partners niet lijden onder het onderlinge verschil tussen beiden als het gaat om zin in seks.

Geen zin in seks, hoe komt dat?

Er kunnen allerlei oorzaken en redenen zijn waarom iemand geen zin heeft om te vrijen. Het komt erop neer dat alles waardoor iemand zich niet prettig of gelukkig voelt, invloed heeft op de behoefte aan seks. Lees meer over mogelijke achtergronden op de pagina seksuele problemen.

Seksuele sleur

Het vrijen met de partner kan als een sleur ervaren worden. Na verloop van tijd ontwikkelen stellen vaste vrijpatronen. Je doet seksuele handelingen omdat je weet, dat de ander die prettig vindt. Of je weet dat de ander dat van je verwacht en je wilt de ander niet teleurstellen.
Door deze patronen kan zin in seks uitblijven of minder worden. Deze manier van seks hebben is te voorspelbaar geworden en levert te weinig op om er zin voor te maken.
Met name vrouwen geven vaak wél aan wat ze niet willen, maar niet wat ze wél willen. Het gevolg kan zijn, dat er helemaal niets meer gebeurt op lichamelijk gebied.

Als er in de relatie met de partner onvoldoende verbinding wordt ervaren op andere gebieden, kan dat invloed hebben op de zin in seks met uw partner.

Geen zin in seks, verschil in seksueel verlangen tussen partners: behandeling

Op de pagina behandeling lees je hoe ik in grote lijnen werk. De behandeling van ‘geen zin in seks’ hangt af van de onderliggende oorzaken of redenen, en ook van de wijze waarop jullie beiden nu met de situatie omgaan. Doorgaans richten wij ons op het niet meer afgewezen voelen en het ontzenuwen van mythen.
Ook de volgende aspecten kunnen wij bespreken:

  • beladenheid van het onderwerp halen
  • adviezen voor een positievere seksualiteitsbeleving
  • verbeteren van de communicatie over seksualiteit
  • adequate stimulatietechnieken
  • overwinnen van remmingen
  • tips voor het overbruggen van het verschil in seksuele behoeften
  • onderzoeken wat je uit seks wilt halen, wat je wilt dat het oplevert
  • meer erotiek in relatie brengen zonder dat dit per definitie hoeft te leiden tot gemeenschap of klaarkomen
© 2020 Henriette Schoones