0344 - 626 961

Relatieproblemen

Komen de spanningen, irritaties en conflicten in je relatie steeds frequenter voor? Gaan ze een patroon vormen en heb je er last van? Dan spreken we van relatieproblemen.

Relatieproblemen hebben vaak te maken met communicatie tussen partners. Juist doordat je van elkaar houdt, kan je elkaar pijn doen. Dit gebeurt meestal niet uit gebrek aan liefde, maar omdat je elkaar niet begrijpt en zich teleurgesteld voelt.

Hoe langer je wacht met het aanpakken van de relatieproblemen, des te complexer wordt de situatie, zo is mijn ervaring. Het is alsof alle pogingen om het contact of de verbinding vast te houden, vast zitten in een patroon waarbij de verwijdering alleen maar groter wordt. Soms speelt de vraag: gaan we scheiden of blijven we bij elkaar?

Ongelukkige paren blijken volgens onderzoek meestal niet in staat te zijn hun relatieproblemen op te lossen, maar wel om conflicten effectief aan te pakken buiten hun relatie. Denk bijvoorbeeld aan problemen in het werk.
De vaardigheden zijn er dus wel, maar worden niet effectief ingezet binnen de eigen relatie.

Negatieve emoties zoals irritaties, boosheid en verdriet belemmeren vaak een positieve uitweg uit de relatieproblemen. Partners durven zich niet uit te spreken omdat ze de ander niet willen kwetsen. Of ze zijn bang voor de reactie. Op deze manier blijven zaken onbesproken. Maar het probleem blijft!

Voorbeelden van relatieproblemen

Op allerlei gebieden kan spanning in de relatie ontstaan. Voorbeelden:

Communicatie

 • te weinig met elkaar praten, weinig delen, niets om over praten
 • manier van praten, niet luisteren, zich niet gehoord voelen, zich genegeerd en niet serieus genomen voelen
 • verschil in kennis
 • verschil in waardering van bepaalde onderwerpen,
 • gebrek aan durf om bepaalde onderwerpen te bespreken
 • geregeld conflicten, irritaties en meningsverschillen

Intimiteit

 • weinig aandacht voor elkaar
 • geen emotionele intimiteit ervaren
 • weinig gezamenlijke activiteiten
 • geen of weinig lichamelijk contact
 • zich onvoldoende de moeite waard voelen voor de ander

Geld

 • geldgebrek
 • te veel uitgeven
 • bestedingsdoelen
 • zeggenschap over geld

Seks

Meer informatie leest u bij seksuele problemen.

Vreemdgaan

 • Mijn partner is vreemd gegaan
 • Ik ben verliefd op een ander
 • Mijn partner is verliefd op een ander
 • Mijn partner leidt al langere tijd een dubbelleven
 • Ik leid al langere tijd een dubbelleven
 • Mijn partner gaat naar prostituees
 • Ik bezoek prostituees
 • Mijn partner doet aan sexting en chat erotisch met een ander
 • Ik doe aan sexting en chat erotisch met een ander

Vrienden

 • verschillende vrienden
 • te veel of te weinig tijd voor vrienden
 • wat bespreek je (niet) met vrienden

Kinderen

 • wel of geen gezinsuitbreiding
 • opvoedingsproblemen
 • samengesteld gezin
 • er alleen voor staan
 • overlijden of ziekte van een kind
 • gedragsproblemen van kinderen

Huishouden en familie

 • verantwoordelijkheden in huis, partner doet te veel of te weinig
 • familiebezoek
 • inmenging in huwelijk
 • hekel aan (schoon) ouders
 • overlijden of ziekte familielid

Alcohol- en/of drugsgebruik

 • gebrek aan overeenstemming over wat acceptabel en overmatig gebruik is
 • ongewenst gedrag bij alcohol- of drugsgebruik, zoals flirten of woede

Vrije tijd en recreatie

 • hoeveel tijd voor bepaalde activiteiten
 • onenigheid over wijze waarop tijd voor ontspanning wordt doorgebracht
 • te veel tijd voor jezelf
 • weinig tijd voor elkaar
 • geen balans in tijd voor elkaar, jezelf en het gezin
© 2020 Henriette Schoones